MARK THE DATE!

Wat vind je terug op deze kalender?

 

- alle interne events

- alle externe events waar we met Healthfactor aanwezig willen zijn

- speciale openings-/sluitingsdagen - aangepaste openingsuren

 

Klik op een item naar keuze voor meer info over plaat, datum, uur...

Alle evenementen worden ook via onze FB-page aangekondigd.