SELF DEFENSE

NIEUW VANAF SEPTEMBER 2017

!

Wanneer?  dinsdag en donderdag 19u00

 

WAT:

Het Silat Defense Systeem is een zorgvuldig en doeltreffend verdedigingsysteem dat gedestilleerd is uit het Penchak Silat.

Het Silat Defense Systeem is een evolutief verdedigingssysteemdat een aantal zorgvuldig uitgedokterde principes combineert met een reeks doordachte en doeltreffende verdedigingtechnieken.

 

Hoofddoel: een zo groot mogelijke efficiëntie nastreven.

 

Het is dus geen krijgskunst noch gevechtsport.

 

 

 

Wist je dat...

?

 

 

INFO PRIJZEN

LESSEN